Demografisk läsarprofil

Antal läsare under året: 1 048 000

Källa: Orvesto 2022, helår.

Kön:

76 % kvinnor

24 % män 

Ålder:snittålder 53 år
Utbildning:

8 % grundskola

26 % gymnasieskola

65 % högskola

Boendeform:

61 % villa/radhus/jordbruk

19 % bostadsrätt

18 % hyresrätt

Barnfamiljer:

20 % skolbarn

11 % småbarn

5 % ensamföräldrar

Inkomst:+ 7 % jämfört med genomsnittssvensken